Реєстрація гарантії TCL

Ми вдячні Вам за вибір обладнання ТМ TCL, висока якість якого дозволяє нам брати на себе зобов'язання по його бездоганній роботі протягом тривалого терміну експлуатації.

20
Років
з вами

Увага! Важлива інформація для споживачів

Термін гарантії на обладнання ТМ TCL складає 36-60 місяців з моменту його придбання.

Кондиціонери ТМ TCL представлені в побутовій і напівпромислових серіях. Трирічна гарантія надається на всі кондиціонери, за умови дотримання вимог монтажу, експлуатації агрегатів та при наявності заповненого гарантійного талону. Термін гарантії на побутове обладнання ТМ TCL, яке експлуатується в комерційних, торгових, виробничих приміщеннях та серверних, складає 12 місяців з моменту його придбання.

Дотримуючись рекомендацій  інструкції користувача  Ви можете отримати максимальний гарантійний термін на придбане обладнання і захистите себе від втрати часу і вірогідності виникнення зайвих питань з боку обслуговуючої організації.
Розширена гарантія  терміном на 5 років - для побутових моделей дійсна лише при дотриманні вимог:

  • Не більше ніж у 14-денний календарний період після продажу кондиціонера, необхідно зареєструвати свій заповнений гарантійний талон на warranty.tcl-aircon.ua
  • В гарантійному талоні має бути зазначено: найменування моделі; серійні номери внутрішніх та зовнішніх блоків; дата продажу; дата встановлення; адреса установки обладнання, контактний телефон, адреса, та відмітка організації, яка продала та встановила даний виріб; телефон та П І Б покупця.
  • Відмітка про проходження регламентного сервісного обслуговування обов'язково має бути внесена до гарантійного талону.  Регламентне технічне обслуговування проводиться  мінімум – один раз на 12 місяців починаючи з дати монтажу. Для важких умов експлуатації термін проходження обслуговування необхідно зменшити відповідно до рекомендацій компанії-продавця.

Організація, що здійснила продаж (встановила) дане обладнання, має право визначити власний гарантійний термін. Однак цей термін не може бути менше, ніж зазначено в гарантійному талоні.  

Не підлягає гарантійному ремонту виріб з механічними пошкодженнями; пошкодженнями, які виникли внаслідок порушень вимог до монтажу; недотримання умов експлуатації, в тому числі вимог до живлення та температур зовнішнього і внутрішнього повітря; стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших умов, що не можуть контролюватися виробником; попадання в середину виробу сторонніх предметів, рідини; ремонту чи внесення конструктивних змін невповноваженими особами.

Виробник не несе відповідальності за недоліки в приладі, якщо сервісною службою буде доведено, що вони виникли після передачі приладу споживачеві внаслідок порушення ним правил користування, транспортування, зберігання, дії третіх осіб, непереборної сили (пожежі, природної катастрофи тощо), попадання побутових комах та гризунів, впливу інших сторонніх чинників, а також внаслідок істотних порушень технічних вимог, обумовлених в інструкції з експлуатації, в тому числі нестабільності параметрів електромережі.

Для підтвердження дати покупки приладу під час гарантійного ремонту або пред'явленні інших передбачених законом вимог переконливо просимо вас зберігати документи про покупку (чек, квитанцію, інші документи, що підтверджують дату і місце покупки).

Рекомендуємо довіряти монтаж (установку) приладів, що вимагають спеціального монтажу (установки), тільки організаціям (підприємцям), які займаються за родом своєї діяльності здійсненням таких робіт. Просимо зберігати квитанції та інші документи про підключення (встановлення) вашого приладу протягом терміну його експлуатації.

Дотримання рекомендацій і вказівок, що містяться в інструкції з експлуатації (правилах користування), допоможе уникнути проблем в користуванні приладом і його обслуговуванні.

Несправні вузли приладів в гарантійний період безкоштовно ремонтуються або замінюються новими. Вирішення питання про доцільність їх заміни або ремонту залишається за службами сервісу.

To top